תעשיות שאנחנו משרתים

אנחנו בתפיסות מתמקדים בפיתוח אסטרטגיות וטקטיקות פעולה לסוגים השונים של תהליך המכירה.

אנו מתמחים בעבודה עם חברות הנדרשות למכור פתרונות, שירותים ומוצרים מורכבים המערבים מספר מקבלי החלטות בתהליך המכירה.

 

הניסיון המצטבר והחשיפה שלנו לתהליכים במגוון רחב של תעשיות וארגונים, אפשרו לנו לפתח מומחיות עמוקה בתעשיות השונות:

 

תקשורת וטלקומוניקציה

שירותים פיננסים וביטוח

תעשייה ומסחר

קמעונאות

תיירות ותעופה

שירותי בריאות

מוקדים טלפוניים

פרמצבטיקה

מכשור רפואי

חקלאות

טכנולוגיה

>​ לימודים גבוהים

 

אנחנו מכירים את הסביבה העסקית ומבינים את ליבת העסקים של הלקוחות שלנו והתעשיות בהן הם פועלים.

יש לנו פרספקטיבה בנושאים המקצועיים ואנחנו חשופים למגמות, שווקים והמדיניות בענפים.

 

 

כל הזכויות שמורות. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, להקליט, לשדר ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני, דיגיטלי, ו/או אחר – חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל באתר אינטרנט זה, בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי. כל שימוש בתכני האתר ללא אישור מפורש בכתב מחברת תפיסות אסור בהחלט.