הייחודיות שלנו

מי שמכיר אותו יודע - זה מרגש אותנו להיות חלק מעולם המכירות ומתהליך הצמיחה של הלקוחות שלנו.

עולם המכירות משתנה ללא הרף. מגמות הצמיחה הגלובאליות והטכנולוגיות, עודף המידע, האינטרנט והתחרות העסקית העזה,

לצד השאיפה של הלקוחות לקצץ בעלויות ולהפוך כל מוצר ושירות לסחורה זהה, הביאו לכך שאנשי מכירות וארגונים עסקיים נאלצים להתמודד מול מציאות חדשה שנכפתה עליהם. הם נדרשים לשינוי באסטרטגיה ובתפיסת המכירה.

 

מחובתנו לסייע ללקוחות שלנו להצליח, להיות טובים יותר ולהוביל את הענף בו הם פועלים.

אנחנו מאמינים שהלקוחות שלנו צריכים לקבל ערך אמיתי - שעלינו להביא נקודת מבט חדשה ורעננה, לעזור להם לראות בעיות שהם לא מודעים להן, לחשוף אותם להזדמנויות שייתכן והם מפספסים ולבחון ביחד איתם סוגיות שהם לא שוקלים. 

 

המעורבות היומיומית שלנו עם עולם המכירות והניסיון שלנו במגוון רחב של ענפים ותעשיות שונות, מאפשר לנו להבין ולדעת בדיוק מול אלו אתגרים ובעיות הלקוחות שלנו מתמודדים. אנו מסייעים לגבש את תהליך ואסטרטגיית המכירה, להוביל שינוי, ליישם ולהטמיע את תהליכי העבודה וליצור תרבות של ניהול ומכירות חדשה. 

 

אנחנו מלמדים את המנהלים וצוותי המכירות כיצד להיות חלק מתהליך הצמיחה של הלקוחות שלהם, לנהל נכון את מפגש המכירה, 

לשאול את השאלות הנכונות, ליצור דחיפות לשינוי ולבנות קונצנזוס להחלטה, להוביל את המכירה באמצעות הערך ולא המחיר,

לרקום מערכות יחסים עסקיות ולהוסיף תובנות בכל מפגש ושיחה עם הלקוח.

 

 

כל הזכויות שמורות. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם, להקליט, לשדר ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני, דיגיטלי, ו/או אחר – חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל באתר אינטרנט זה, בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי. כל שימוש בתכני האתר ללא אישור מפורש בכתב מחברת תפיסות אסור בהחלט.